preloader

Kiprdə hansı dillərdə danışılır?

kipr dilləri

Zəngin tarixə və müxtəlif əhaliyə malik gözəl Aralıq dənizi adası olan Kipr öz multikulturalizmi və çoxdilliliyi ilə tanınır. Kiprdə danışılan dillər Yunan, türk, ərəb və digər dillərin təsiri ilə Kiprin mürəkkəb tarixini əks etdirir. Bu yazıda biz Kiprin füsunkar linqvistik mənzərəsini araşdıracağıq və Kiprdə hansı dildə danışıldığı sualını nəzərdən keçirəcəyik.

Kiprin rəsmi dilləri

Kipr Respublikası iki rəsmi dil tanıyır: Yunan və Türk. Əhalinin əksəriyyətinin danışdığı əsas dil yunan dilidir, türk dili isə adanın şimal hissəsi olan Şimali Kiprdə əsasən danışılır. Bu iki dilin Kiprdə dərin tarixi kökləri və mədəni əhəmiyyəti var.

Kiprdə hansı dildə danışırlar? Yunan yoxsa Türk Kipr?

Kiprdə həm türk, həm də yunan dilləri danışılır. Bununla belə, danışılan dil bölgənizdən asılı olaraq çox dəyişir. Cənubi Kiprdə daha çox yunan dilində danışılır.

Kiprdə yunan

Əhalinin əksəriyyətini təşkil edən Kipr Rumları gündəlik danışıq dili olaraq Kipr yunanca danışırlar. Yunan dilinin fərqli ləhcəsi olan Kipr yunan dili əsrlər boyu inkişaf etmiş və adanın müxtəlif müstəmləkəçilərinin təsirinə məruz qalmışdır. Fonologiya, morfologiya və lüğət baxımından Standart Müasir Yunan dilindən fərqlənir. Standart Müasir Yunan dili rəsmi məqsədlər və hökumət işi üçün istifadə edilsə də, Kipr Yunanı qeyri-rəsmi ünsiyyət və gündəlik qarşılıqlı əlaqə üçün üstünlük verilən dil olaraq qalır.

Diglossia: Standart Yunan və Yunan Kipr

Kiprdə dilin valehedici cəhətlərindən biri standart yunan və yunan Kipr arasında ikidillilik fenomenidir. Diglossia, hər biri cəmiyyətdə müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən iki fərqli dil növünün birgə mövcudluğuna aiddir. Kiprdə standart yunan dili formal şəraitdə, təhsildə və hökumətdə istifadə olunan yüksək çeşiddir, Kipr yunan dili isə gündəlik ünsiyyət və qeyri-rəsmi kontekstlərdə istifadə olunan aşağı müxtəlifdir. İki növ arasındakı fərqlər təkcə tələffüz və lüğət deyil, həm də qrammatik strukturlar və mədəni nüansları əhatə edir.

Kipr yunan dili Kiprin rəsmi dilidirmi?

Kipr yunan dili Cənubi Kiprin rəsmi dilidir. Bununla belə, türk dili Kiprin rəsmi dilidir, xüsusən də Kipr türklərinin əksəriyyətinin yaşadığı Şimali Kiprdə.

Kipr türkü

Türkiyənin nəzarəti altında olan Kiprin şimal hissəsində danışılan əsas dil türkcədir. Bu bölgədə əhalinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən kipr türkləri kipr türkcəsində danışırlar. Kipr türkcəsi Osmanlı türkcəsi ilə Türkiyənin cənubundakı Toros dağlarında danışılan Yörük ləhcəsinin unikal qarışığıdır. Kipr türkcəsi Standart Türkcə ilə oxşarlıqları paylaşsa da, onu həm Standart Türkcə, həm də Yunan Kipr dilindən fərqləndirən VSO (Fil-Mövzu-Obyekt) söz sırası kimi fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.

Kiprdə ərəb

Maronit ərəbi kimi də tanınan Kipr ərəbi, Kiprdəki xristian azlıq olan Maronit Kiprlilər tərəfindən danışılır. Ərəb dilinin bu çeşidi Kipr yunanlarından təsirlənmişdir və öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Kipr ərəb dili yunan və ya türk dili qədər geniş danışılmasa da, Maronit icması daxilində vacibdir və Kiprdə azlıq dili hesab olunur.

Kiprdəki erməni

Kiprdə ermənilərin uzun tarixi var; Ermənilər adada eramızın 6-cı əsrindən məskunlaşıblar. Bu gün erməni dilində təxminən 3000 erməni mənşəli kiçik bir icma danışır. Kipr erməniləri ümumiyyətlə ikidilli, yunan və erməni dilləridir və bu dil erməni məktəblərində tədris olunur. Erməni dilinin Kiprdə azlıq dili kimi tanınması erməni icmasının mədəni irsini və onun adanın multikultural quruluşuna verdiyi töhfəni vurğulayır.

Kiprdə İngilis və Digər Dillər

Dünyada geniş yayılmış və başa düşülən dil olan ingilis dili də Kiprdə mühüm rol oynayır. Tarixi və mədəni amillərə görə Kiprdə ingilis dili geniş şəkildə öyrədilir və istifadə olunur. Adanın cənub hissəsində əhalinin təxminən 76%-nin müəyyən dərəcədə ingiliscə danışa bildiyi təxmin edilir. İngilis dilinin təhsil, biznes və turizm kimi müxtəlif sahələrdə istifadəsi onu Kiprdə ünsiyyət və beynəlxalq qarşılıqlı əlaqə üçün əvəzolunmaz dilə çevirir.

Kiprdə rus dili

Kiprdə ingilis dili ilə yanaşı, rus dili kimi digər dillər də ön plana çıxıb. Rusdilli şəxslərin biznes və investisiya məqsədləri üçün axını adada rus dilinin mövcudluğunun artmasına səbəb olub. Bu dil müxtəlifliyi Kiprin kosmopolit təbiətini və onun geniş beynəlxalq icmalara müraciətini əks etdirir.

Kipr haqqında daha ətraflı məlumat üçün Satılır Kipr Əmlakları səhifəmizə daxil olun.

Nəticə

Kipr çoxmədəniyyətli irsi və mürəkkəb tarixi ilə füsunkar dil mənzərəsinə malikdir. Yunan və türk dilləri adadakı iki əsas icmanı təmsil edən rəsmi dillərdir. Erməni və Kipr ərəbi kimi azlıqların dillərinin mövcudluğu Kiprin dil müxtəlifliyinə və mədəni irsinə əlavələr edir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *