preloader

Ev Sahibi Hakları ve Sorumlulukları

ev sahibi hakları

Ev sahibi hakları, mülk sahibinin kiracısına karşı kullanabileceği haklardır. Ev sahibi, bu hakları aracılığıyla kiracının sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlar. Aynı zamanda, Türk Borçlar Kanunu tarafından korunan ev sahibi hakları, kira sözleşmesiyle belirlenen hak ve sorumlulukların yanı sıra kanunun genel hükümlerine dayanır. Bu yazıda, ev sahibi hakları ve sorumluluklarına dair önemli bilgileri derledik.

Ev Sahibi Hakları Nelerdir?

Ev sahibinin yasal hakları, mülk sahibi olarak kiracıya karşı çeşitli korumaları içerir. İşte ev sahibinin sahip olduğu bazı temel haklar:

Kiracının Tahliyesini Talep Etme Hakkı

Ev sahibi, belirli koşullar altında kiracının tahliyesini talep etme hakkına sahiptir. Bu koşullar şunları içerebilir:

 • 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi
 • Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye
 • Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye
 • İki Haklı İhtar ile Tahliye
 • Kiracının veya Eşinin Başka Evinin Olması Nedeniyle Tahliye
 • İhtiyaç Nedeniyle Tahliye
 • Tadilat Nedeniyle Tahliye
 • Yeni Ev Sahibinin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye
 • Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi
 • Eve Zarar Veren Kiracının Tahliyesi
 • Diğer Durumlar Nedeniyle Kiracı Tahliyesini İsteme Hakkı

Zam Hakkı

Ev sahibi, kira sözleşmesi yenilendiğinde belirli sınırlar içinde kiraya zam yapma hakkına sahiptir. Zam miktarı, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Depozito Hakkı

Ev sahibi, kiracıdan belirli bir miktar depozito talep etme hakkına sahiptir. Depozito, kira sözleşmesinin güvencesi olarak kullanılır ve kiracının taşınmadan önce veya kiralama sürecinde belirli bir miktar parayı ev sahibine vermesi gerekmektedir. Depozito, evin hasar görmesi veya kira süresinin sonunda oluşacak borçların karşılanması için kullanılabilir.

Eve Özenle Bakılmasını İsteme Hakkı

Ev sahibi, kiracıdan evi özenle kullanmasını ve bakımını yapmasını talep etme hakkına sahiptir. Kiracının evde hasar yaratmaması ve evin temizlik ve bakımına özen göstermesi beklenir.

Kiracıdan Zarar Talep Etme Hakkı

Ev sahibi, kiracının evde hasar yaratması durumunda zararını karşılamasını talep etme hakkına sahiptir. Kiracının, evdeki eşyalara veya mülke zarar vermesi durumunda, ev sahibi maddi tazminat talep edebilir.

Ev Sahibinin Evde Yapılan Değişiklikleri Geri Alma Hakkı

Kiracı, evde değişiklikler yapma hakkına sahip olabilir ancak bu değişikliklerin ev sahibi tarafından onaylanması gerekmektedir. Kiracı, evden ayrıldığında veya kira sözleşmesi sona erdiğinde evi orijinal haline getirmekle yükümlüdür. Ev sahibi, evde yapılan değişiklikleri geri almaya ve evin orijinal haline getirilmesini talep etmeye hakkı vardır.

Ev Sahibi Sorumlulukları Nelerdir?

Ev sahibi haklarının yanı sıra, ev sahibi aynı zamanda belirli sorumluluklara da sahiptir. İşte ev sahibinin yerine getirmesi gereken bazı önemli sorumluluklar:

Ev Kirasının Kabul Edilebilir Durumda Olması

Ev sahibi, kiracıya kiralanan evin kullanıma uygun ve yaşanabilir bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Kiracının evde yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel koşulların sağlanması gerekmektedir.

Bakım ve Onarım Sorumluluğu

Ev sahibi, kiralanan evin bakım ve onarımından sorumludur. Evde meydana gelebilecek arızaların giderilmesi, tadilat işlerinin yapılması ve evin genel bakımının sağlanması ev sahibinin sorumluluğundadır.

Kira Bedelini Kabul Etme Sorumluluğu

Ev sahibi, kiracının kira bedelini belirli bir süre içinde kabul etme sorumluluğuna sahiptir. Kiracının kira bedelini düzenli olarak ödemesi beklenir ve ev sahibi, kiracının ödemelerini takip etmek ve gerekli durumlarda tahsilat işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Kiracı Haklarını Saygı Gösterme Sorumluluğu

Ev sahibi, kiracının sahip olduğu haklara saygı gösterme sorumluluğuna sahiptir. Kiracının gizlilik hakkı, evin kullanımıyla ilgili özel düzenlemeler ve diğer haklar, ev sahibi tarafından korunmalıdır.

Kira Sözleşmesine Uygunluk Sorumluluğu

Ev sahibi, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olarak davranma sorumluluğuna sahiptir. Kiracının haklarını ihlal etmemek ve kira sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek ev sahibinin sorumluluğundadır.

Sonuç

Ev sahibi hakları ve sorumlulukları, Türk Borçlar Kanunu tarafından belirlenen çerçeve içinde yer almaktadır. Ev sahibi, haklarını kullanırken aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirmelidir. Kiracıyla olan ilişkilerde adil ve kanuna uygun davranmak, hem ev sahibinin hem de kiracının haklarını korumak için önemlidir. Bu nedenle, ev sahibinin haklarını ve sorumluluklarını iyi anlamak ve uygulamak önemlidir.