preloader

Kat İrtifakı Ne Demek? Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark Nedir?

kat-irtifaki-ne-demek

Mülk sahibi olmanın hem bireysel hem de aile refahı açısından önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Taşınmazların sağladığı avantajlar, yaşam standardını yükseltmek ve maddi geliri artırmak gibi birçok fayda sunar. Ancak mülkiyet sahibi olma sürecinde, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi kavramlar da önemli bir rol oynar. Bu makalede, kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki farkları inceleyeceğiz ve bu kavramların ne anlama geldiğini açıklayacağız.

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı, bir arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkını ifade eder. Tapu çeşitlerinden biri olan kat irtifakı, tamamlanmamış bir inşaatta pay sahiplerinin haklarını göstermek amacıyla oluşturulur. İnşaat halindeki yerleşim projeleri de kat irtifakı çerçevesinde değerlendirilir. Kat irtifakı, hak sahiplerinin paylarını belirtmek ve göstermek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınan bir belge ile kurulur.

Kat irtifakı, inşaatı devam eden bir binadan daire satın almak istediğinizde önemli bir role sahiptir. İnşaat halindeki projede hukuki olarak hak ve söz sahibi olabilmeniz için kat irtifakının kurulması gerekmektedir. Özellikle konut kredisi kullanmayı düşünüyorsanız, bankalar genellikle kat irtifakına sahip olan evleri teminat olarak kabul eder. Bu nedenle, kat irtifakının olması, ev satın alma sürecinde önemli bir adımdır.

Kat irtifakı tapusu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi bir belgedir. Bu belgede, satın alınan mülke ilişkin tüm detaylar yer alır, örneğin evin adresi, kat numarası ve arsa payı miktarı gibi bilgiler bulunur. Kat irtifakı tapusu, inşaatın tamamlanmasına kadar geçerlidir ve bir ara form niteliği taşır.

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Kat irtifakı kurmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İnşaat halindeki projelerde bölümlerin satışı gerçekleştirilirken kat irtifakının kurulması önemlidir. Kat irtifakı kurulabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 1. Anayapı henüz tamamlanmamış olmalı.
 2. Yapılacak bölümler bağımsız olmalı.
 3. Yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulmalı.
 4. Tüm maliklerin istemde bulunması gerekmektedir.
 5. Birden çok malik varsa resmi senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmelidir.
 6. Kanunda belirtilen belgeler sunulmalıdır.

Kat irtifakı kurmak için gerekli belgeler arasında, tüm maliklerin imzasını taşıyan bir dilekçe ve bağımsız bölümlere ilişkin değerlerin belirtildiği bir belge yer alır. Bu belgeler, kat irtifakının kurulabilmesi için gereklidir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümlerine ilişkin mülkiyet hakkını ifade eder. Kat mülkiyeti tapusu, tamamlanmış bir yapının dairelerine ilişkin olarak verilen resmi bir belgedir. Kat mülkiyeti tapusu, tamamlanmış bir inşaatın sonunda verilir ve tapu siciline kaydedilir.

Kat mülkiyeti tapusu, bir dairenin tam mülkiyet hakkını belgeleyen en önemli belgelerden biridir. Bu belgede, daire sahibinin adı, dairenin kat numarası, yüzölçümü ve arsa payı gibi bilgiler yer alır. Kat mülkiyeti tapusu, daire sahibinin mülkiyet hakkını kanıtlayan bir belge olarak kullanılır.

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasında bazı temel farklar vardır. İşte kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farkları açıklayan bazı önemli noktalar:

 1. Tanım ve Amaç: Kat irtifakı, tamamlanmamış bir inşaatta pay sahiplerinin haklarını göstermek için oluşturulan bir tapu çeşididir. Kat mülkiyeti ise tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümlerine ilişkin mülkiyet hakkını ifade eder.
 2. Tapu Türü: Kat irtifakı tapusu, inşaat halindeki projelerde kullanılan bir ara tapu türüdür. Kat mülkiyeti tapusu ise tamamlanmış bir yapının dairelerine verilen resmi bir tapu türüdür.
 3. Geçerlilik Süresi: Kat irtifakı tapusu, inşaatın tamamlanmasına kadar geçerlidir. Kat mülkiyeti tapusu ise tamamlanmış bir yapının sonunda verilir ve süresiz olarak geçerlidir.
 4. Mülkiyet Hakkı: Kat irtifakı tapusu, mülkiyet hakkını tam olarak belgelemez. Kat mülkiyeti tapusu ise tam mülkiyet hakkını belgeleyen bir tapu türüdür.
 5. Hukuki Durum: Kat irtifakı, inşaat halindeki projelerde hak ve söz sahibi olabilmek için kullanılır. Kat mülkiyeti ise tamamlanmış bir yapının dairelerine ilişkin mülkiyet hakkını ifade eder.

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

Tamamlanmış bir inşaatın sonunda, kat irtifakı tapusu yerine kat mülkiyeti tapusu verilir. Bu geçiş süreci, inşaatın tamamlanmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Kat irtifakı tapusu, tamamlanmış bir yapının dairelerine ilişkin mülkiyet hakkını belgeleyen kat mülkiyeti tapusuyla değiştirilir.

Kat irtifakı tapusuna sahip olan bir kişi, inşaatın tamamlanmasının ardından kat mülkiyeti tapusunu alır ve tam mülkiyet hakkına sahip olur. Bu süreçte tapu siciline kayıt işlemi gerçekleştirilir ve yeni tapu belgesi düzenlenir.

Kat İrtifakı Nasıl Sona Erer?

Kat irtifakı, inşaatın tamamlanmasının ardından sona erer ve yerini kat mülkiyetine bırakır. Tamamlanmış bir yapının dairelerine ilişkin mülkiyet hakkını belgeleyen kat mülkiyeti tapusu, kat irtifakı tapusunun yerini alır. Böylece, kat irtifakı süreci sona erer ve tam mülkiyet hakkı başlar.

Sonuç

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti, mülkiyet sahibi olma sürecinde önemli kavramlardır. Kat irtifakı, tamamlanmamış bir inşaatın pay sahiplerinin haklarını belgelemek için kullanılırken, kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapının tam mülkiyet hakkını ifade eder. Bu iki kavram arasındaki farkları anlamak, mülkiyet sahibi olma sürecindeki adımları daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *